Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez

Zsolt Geréb: Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez. In: Református Szemle 102 (2009), 539-546. pp.