Szőlősi Bede János Institúciói: A sárospataki könyvtár egyik korai gyarapítója

Ősz Sándor Előd: Szőlősi Bede János Institúciói: A sárospataki könyvtár egyik korai gyarapítója. In: Sárospataki Füzetek 16.1 (2012), 59-69. pp.