A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról"

Elek Rezi: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (ed.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2006. 324-328