A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról"

Rezi Elek: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2006. 324-328