Molnár, János: Héber nyelvtan. Második, javított és bővített kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Cluj-Napoca 2008. (Hebräische Grammatik. 2. erweiterte und verbesserte Auflage) Kolozsvár 2008. 207 p

Zoltán Adorjáni: Molnár, János: Héber nyelvtan. Második, javított és bővített kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Cluj-Napoca 2008. (Hebräische Grammatik. 2. erweiterte und verbesserte Auflage) Kolozsvár 2008. 207 p. In: Sacra Scripta 7 (2009), 242-243. pp.