Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium – Nesztorioszról és Eütükhészről

György Papp: Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium – Nesztorioszról és Eütükhészről. In: Református Szemle 99.2 (2006), 187-196. pp.