Küroszi Theodorétosz: Alexandriai Kürillosz Nesztoriosz ellen írott 12 anatémájának cáfolata - II. rész

György Papp: Küroszi Theodorétosz: Alexandriai Kürillosz Nesztoriosz ellen írott 12 anatémájának cáfolata - II. rész. In: Református Szemle 98.2 (2005), 187-197. pp.