"Új, eddigelé ismeretlen barbárok jöttek..." Pillanatképek a hunok történetéből a késő-ókori görög nyelvű egyháztörténet-írók "szemüvegén" keresztül

György Papp: "Új, eddigelé ismeretlen barbárok jöttek..." Pillanatképek a hunok történetéből a késő-ókori görög nyelvű egyháztörténet-írók "szemüvegén" keresztül. In: Kelet Kapuja II..2. (2018), 58-79. pp.

Dolgozatunk elsődleges célkitűzése feltérképezni és csokorba gyűjteni, hogyan írtak a görög nyelven alkotó késő ókori egyháztörténészek a hunokról. A Kr.u. IV. század utolsó harmadától (370. körül jelentek meg ugyanis a hunok Európában) az V. század második harmadának végéig terjedő időszakban a hunok fontos politikai tényezőként voltak jelen a Római birodalom történetében. Jóllehet, a Kelet-Római birodalomban élő és alkotó egyháztörténészeknek az elsődleges célkitűzése nem az impérium történetének megírása volt, időnként elkerülhetetlennek tűnt, hogy akár a keresztyénség igazát igazoló példaként, akár egy-egy egyháztörténeti esemény hátterének megvilágításaként világtörténeti eseményekre is hivatkozzanak – beleértve a hunokhoz kapcsolódó eseményeket is.