Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat)

Zoltán Adorjáni: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (ed.): Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995. 221-242