Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892

Sándor Kovács: Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892. In: Gaal György (ed.): A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Kolozsvár: 2000. 316-334