“What you see is what you get.” The passion of a literary character?

Talstra, Eep: “What you see is what you get.” The passion of a literary character?. In: Balogh Csaba (ed.): Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával. Kolozsvár: Exit 2014. 77-88