Servet kultusz az unitárius kollégiumokban

Sándor Kovács: Servet kultusz az unitárius kollégiumokban. In: Református Szemle 96 (2003), 684-696. pp.