A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata

Szabolcs Czire: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Szabó Árpád (ed.): Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 53-99