Problema unităţii bisericii in teologia lui Wolfhart Pannenberg

Sándor Béla Visky : Problema unităţii bisericii in teologia lui Wolfhart Pannenberg. In: Unitatea Bisericii, accente eclesiologice pentru mileniul III. Kolozsvár: Limens 2005. 328-336