Az egységesítés "göröngyös útjain". Adalékok az unitárius istentiszteleti rend 16-19. századi történetéhez

Sándor Kovács: Az egységesítés "göröngyös útjain". Adalékok az unitárius istentiszteleti rend 16-19. századi történetéhez. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 28-43