Az erdélyi IKE története

Dezső Buzogány: Az erdélyi IKE története. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2000. 371 pp.. ISSN 1454-0347