Related articles

Jenő Kiss

 1. Jenő Kiss: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 2. Szabolcs Czire: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16

György Papp

 1. György Papp: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
 2. György Papp: Jézus tanítványai és a család. In: Református Szemle 106 (2013), 239-249

Tamás Juhász

 1. Tamás Juhász: Family-modelled Congregation. In: Borght, Eduardus van der (szerk.), Geest, Paul van der (szerk.) Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill Academic Publishers 2012), 523-534

Edit Somfalvi

 1. Edit Somfalvi: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban. In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397
 2. Edit Somfalvi: Hogyan segítsük gyermekeinket hitben felnőni?. In: Az Út 2003 (2003), 2-10

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
 2. Zoltán Adorjáni: Családról, nemzetről, hazáról és népről biblikusan. In: Harangszó 13 (2002), 4-5
 3. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121
 4. Zoltán Adorjáni: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (szerk.) Táborvezetők könyve (Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997), 16-26