Related articles

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: "Tisztátalan ajkú nép között lakom." (Ézs 6,5) Ézsaiás teológiájának kevésbé ismert vonatkozásai. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 50-76
  2. Csaba Balogh: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
  3. Csaba Balogh: Survival of the Fittest: Habakkuk and the Changing Trail of the Prophetic Tradition. In: Hodossy-Takács Előd (szerk.), Koffeman, Leo (szerk.) Wichtige Wendepunkte. Verändernde und sich ändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs // Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014), 27-44
  4. Csaba Balogh: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
  5. Csaba Balogh: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
  6. Csaba Balogh: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
  7. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
  8. Csaba Balogh: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
  9. Csaba Balogh: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

Vass Lehel

  1. Vass Lehel: A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 7-57

Reinoud Oosting

Jenő Kiss