Related articles

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk. In: Journal of Semitic Studies 66 (2021), 31-34

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Rache als glühende Gerechtigkeit : die Semantik der Wurzel נקם. In: Biblische Notizen 167 (2015), 113-129

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A görög és héber nyelv szemantikájának néhány alapvető kérdésköre. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 56 (2001), 24-54
  2. Zoltán Adorjáni: A bibliai időszemlélet. In: Keresztény Szó 11 (2000), 1-9
  3. Zoltán Adorjáni: A görög és héber létfelfogás. In: Somogyi Botond (szerk.) Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 63-73