Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Liturgiareform az 1860-as években. Liturgiaegyesítési törekvések Erdélyben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
  2. Vilmos József Kolumbán: Adalékok az 1780-as évek liturgia-reformjához. In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
  3. Vilmos József Kolumbán: Liturgia-egyesítési törekvések. Melotaitól Backamadarasi Kis Gergelyig. In: Református Szemle 95 (2002), 86-97

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 139-152
  2. Tímea Benkő: Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 22-35
  3. Tímea Benkő: A kiskapusi passió. In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
  4. Tímea Benkő: A kiskapusi passió. In: Református Szemle 98 (2005), 39-69

György Papp

  1. György Papp: Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának az ismertetése. In: Református Szemle 101 (2008), 152-158