Studii și articole similare

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Liturgiareform az 1860-as években. Liturgiaegyesítési törekvések Erdélyben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
  2. Kolumbán Vilmos József: Adalékok az 1780-as évek liturgia-reformjához. In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
  3. Kolumbán Vilmos József: Liturgia-egyesítési törekvések. Melotaitól Backamadarasi Kis Gergelyig. In: Református Szemle 95 (2002), 86-97

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 139-152
  2. Benkő Timea: Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 22-35
  3. Benkő Timea: A kiskapusi passió. In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
  4. Benkő Timea: A kiskapusi passió. In: Református Szemle 98 (2005), 39-69

Papp György

  1. Papp György: Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának az ismertetése. In: Református Szemle 101 (2008), 152-158