Related articles

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Trăiește cel drept prin credință?. Polemică religioasă și exegeză în comentariile la Habacuc 2:4b din perioada Reformei. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 9-28
 2. Csaba Balogh: Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 105-124

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: A Lélek élet (Róm 8,9–11). In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 95-121
 2. Dezső Kállay: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
 3. Dezső Kállay: A Római levél záró doxológiája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75

György Papp

 1. György Papp: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Justification as Key Concept of Reformation’s Interpretation of Romans from the "New Perspective on Paul". In: Benyik György (szerk.) Interpretation of the Letter to the Romans (Szeged: JATE Press 2018), 81-92
 2. Szabolcs Czire: Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban. In: Keresztény Magvető 123 (2017), 518-530
 3. Szabolcs Czire: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
 2. Zoltán Adorjáni: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33