Related articles

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
  2. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év: a Szentháromság ünnepe utáni időszak. In: Evangélikus Harangszó Nyár (2022), 14-15
  3. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
  4. Tímea Benkő: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
  5. Tímea Benkő: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
  6. Tímea Benkő: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23
  7. Tímea Benkő: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
  2. Zoltán Adorjáni: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 7-24
  3. Zoltán Adorjáni: Ünnepeink. In: Erdélyi Református Naptár az 1993. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1992), 34-40