Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
  2. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év: a Szentháromság ünnepe utáni időszak. In: Evangélikus Harangszó Nyár (2022), 14-15
  3. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
  4. Benkő Timea: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
  5. Benkő Timea: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
  6. Benkő Timea: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23
  7. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
  2. Adorjáni Zoltán: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 7-24
  3. Adorjáni Zoltán: Ünnepeink. In: Erdélyi Református Naptár az 1993. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1992), 34-40