Related articles

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 525-541

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 325-343
 2. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888. nov. 4. - 1974. márc 8.). In: Református Szemle 107 (2014), 705-714
 3. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Az Út 30 (2004), 197-202
 4. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Kút 4 (2002), 6-7
 5. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Tonk Márta (szerk.), Adorjáni Zoltán (szerk.) Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
 6. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121
 7. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888–1974). In: Imre Lajos: Önéletírás (Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 1999), 7-15
 8. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Erdélyi Református Naptár az 1997. évre (1996), 231-232
 9. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888–1974). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 235-276

Edit Somfalvi

 1. Edit Somfalvi: Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár. In: Lukács Olga (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 191-198

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
 2. Botond Péter Koppándi: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 381-406
 2. Sándor Béla Visky : Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
 3. Sándor Béla Visky : Az Isten szenvedése teológiájának alapkérdései Kazoh Kitamori értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6
 4. Sándor Béla Visky : Rüdiger Safranski: A gonosz, avagy a szabadság drámája. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 186-187