Related articles

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: „…a hosszútűrés mindennél erősebb”. Jób testamentumának erkölcsi intelme. In: Benyik György (szerk.) Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (Szeged: JATE Press 2012), 35-49
  2. Zoltán Adorjáni: Jób testamentuma. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
  3. Zoltán Adorjáni: Jób Testamentuma. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 17-34

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Bogáti Fazekas Miklós és Jób könyvének parafrázisa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
  2. Botond Péter Koppándi: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez. In: Lészai Lehel (szerk.) Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342