Related articles

Jenő Kiss

Szabolcs Czire

Székely József

  1. Székely József: Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Gyülekezetépítés a Székelykő alatt. In: Szávay László (szerk.), Gér András László (szerk.), Jenei Péter (szerk.) Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből (Budapest: L’Harmattan Kiadó 2016), 313-319
  2. Botond Péter Koppándi: Gyülekezetépítés a torockószentgyörgyi vár árnyékában. In: Czire Szabolcs (szerk.) Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2014), 112-125

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: Az unitárius ifjúság lelki megújulása. In: Keresztény Magvető 97 (1997), 156-159