Related articles

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 55-62
  2. Ősz Sándor Előd: Herepei István (1715–1780) és a Herepei-dinasztia indulása. In: Református Szemle 99 (2006), 736-754

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Egyházi struktúrák és szórványosodás a Dési Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Pécs: Virágmandula Kft 2013), 109-119

Dezső Buzogány, Vilmos József Kolumbán, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea

  1. Dezső Buzogány, Vilmos József Kolumbán, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1795-1799. In: Református Szemle 94 (2001), 187-201