Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről

Ősz Sándor Előd: Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek 22.. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 55-62