Ősz Sándor Előd

A IX. Egyháztörténeti Konferencián a Kárpát-medence kutatóinak előadásai hangzanak el az újkor és jelenkor eseményeit és személyeségeit felölelő témák köré szerveződő szekcióülések keretében.

A IX. Egyháztörténeti Konferencián a Kárpát-medence kutatóinak előadásai hangzanak el az újkor és jelenkor eseményeit és személyeségeit felölelő témák köré szerveződő szekcióülések keretében.

Az előadás 15 kora-újkori európai protestáns teológus Batthyaneumban őrzött műveit kívánja számba venni. Megismerkedhetünk tulajdonosi-körökkel, illetve néhány fontos kora-újkori könyvtár részeivel.

Az előadás három részre tagolódik. (1) A román reformátusság. Elsősorban a román lakosság között végzett református misszió történeti folyamatát és eredményeit vizsgálná a 16. századtól a 18. század 60-as éveiig. Itt szó lesz a fejedelemség virágkorában zajló misszióról, a 17. század második felében született iratokról, illetve a 18. században védekező helyzetbe szoruló református egyház román híveinek gondozásáról. (2) Hatás az ortodoxiára. Az erdélyi román ortodox egyházat ért protestáns teológiai és egyházszervezeti hatásokról, az ún. "reformált ortodox egyházról" szólna.

A VIII. egyháztörténeti konferencia témája az egyház és történelem. A konferencián hazai is kárpátmedencei intézmények előadói tartanak előadást.

A VIII. egyháztörténeti konferencia témája az egyház és történelem. A konferencián hazai is kárpátmedencei intézmények előadói tartanak előadást.

Pages

Subscribe to Ősz Sándor Előd