Ősz Sándor Előd

A Bethlen-Kollégium Gyulafehérvári korszakának elsődleges levéltári forrásai 1658-ban elpusztultak. Így a Collegium Academicum oktatói, illetve a tógátus diákok névsorának rekonstruálásához másodlagos források egész sorát kell felhasználnunk. Jelen pillanatban nyolc professzort, 28 ún. "academicus rectort" és 161 tógátus diákot ismerünk név szerint. Az előadásban ezen kutatás elsődleges eredményeiről szeretnénk beszámolni.

Az Erdélyi Református Egyház története szempontjából rendkívül tanulságos annak (az elsősorban teológiai) könyvállománynak a vizsgálata, amelyet a külföldön peregrináló diákok hoztak haza. Jelen előadásban 15 olyan svájci és németországi teológus Székelyudvarhelyen őrzött műveit vizsgáljuk, akiknek fontos szerepe volt az erdélyi reformátusság teológiájának formálódásában.

Pages

Subscribe to Ősz Sándor Előd