Az Erdélyi Református Egyház és az erdélyi románság kapcsolata

Az előadás három részre tagolódik. (1) A román reformátusság. Elsősorban a román lakosság között végzett református misszió történeti folyamatát és eredményeit vizsgálná a 16. századtól a 18. század 60-as éveiig. Itt szó lesz a fejedelemség virágkorában zajló misszióról, a 17. század második felében született iratokról, illetve a 18. században védekező helyzetbe szoruló református egyház román híveinek gondozásáról. (2) Hatás az ortodoxiára. Az erdélyi román ortodox egyházat ért protestáns teológiai és egyházszervezeti hatásokról, az ún. "reformált ortodox egyházról" szólna. (3) A református egyház viszonya a környező román (ortodox és görögkatolikus) lakossághoz. Ez elsősorban azon vidékeken szembetűnő, ahol a magyarság/reformátusság számbeli kisebbségben él. Az egyházközség jobbágyai románok, gyakran az egyházfi vagy a harangozó is közülük kerül ki. Gyakori a vegyes házasság, a román keresztszülő stb.

Dátum és időpont: 
kedd, 2023, Szeptember 12 - 17:00