Lukács 12:(13–14)15–21

Ősz Sándor Előd: Lukács 12:(13–14)15–21. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
vasárnap, 2023, Szeptember 3 - 11:15