ünnep

A szeminárium célja kialakítani a diákokban annak képességét, hogy megfelelő igehirdetési terveket készítsenek Pünkösd ünnepére (ez a célkitűzés nem szerepel máshol) és így megszólaltassák az adott ünnep sokszínűségét.

E prédikáció mennybemenetel ünnepére készült egy nagyon szokatlan ószövetségi textussal, hiszen Dániel látomását tartalmazza, melyben a négy vadállatot látja feljönni a tengerből. A vadállatok jelképi mivoltát, az Emberfia lényét és feladatkörét vizsgáljuk meg, majd rávilágítunk, milyen lehetőségeink vannak, míg visszavárjuk az Emberfiát.

Adorjáni Zoltán 2021. novemberében töltötte be 65. életévét. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 30 éve tevékenykedik oktatóként, annak tíz évig, 2006 és 2016 között dékánja is volt. Az ünnepelt kollégái, egykori tanítványai, barátai egy tanulmánykötetet állítottak össze tiszteletére. Köszöntésére és az elkészült ünnepi kötet bemutatására február 25-én került sor a Teológiai Intézet dísztermében.

Subscribe to ünnep