húsvét

Húsvét van! Nagy ünnep, örömnap! Ha ránézünk ünnepi gyülekezeteinkre, ott a szívünkben a hála: mily szép és gyönyörűséges együtt lenni. Jó egészen átadni magunkat az ünnepnek. Mily jó ezen az ünnepen is Isten rendelkezésére állni, kitárni a szívünket, hogy a húsvéti igék, történések, találkozások által gazdagabb, boldogabb, szabadabb életünk legyen. Jó együtt lenni.

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást. Igaz ez még az elcsendesedést naponta gyakorló lelkipásztorra is, akinek különösen akkor sűrűsödnek össze a teendői, amikor a világ ünnepi hangulatba kerül, és egy kicsit nyugodtabbá válik. A három sátoros ünnepkör ilyen, ahol egymást érik a szolgálatok, és sokszor kevés idő jut a készülésre. Ez a kötet ebben kíván segítséget nyújtani Isten igehirdető szolgáinak. Minden ünnephez öt igetanulmányt olvashatunk, és egy, az ágendás beszéd textusához kötődő fejezetet.

Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok! (Zsid 13, 19)
Ezen az ünnepen ennek a levélnek van írója, de nincsen kézbesítője, aki átadná a Teológia üdvözletét a lelkipásztoroknak, a legátust fogadó gyülekezeteknek.

Pages

Subscribe to húsvét