Húsvéti konceptus

Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok! (Zsid 13, 19)

Ezen az ünnepen ennek a levélnek van írója, de nincsen kézbesítője, aki átadná a Teológia üdvözletét a lelkipásztoroknak, a legátust fogadó gyülekezeteknek. Már néhány hete szoktatjuk magunkat a gondolathoz, hogy lehet, ezen az ünnepen legátusaink nem jutnak el az örömhírrel a gyülekezetekbe. Ha valamit elveszítünk, sokszor csak akkor tűnik fel, hogy mennyire fontos, rend-kívüli ajándék volt számunkra, az, amit természetesnek, magától értetődőnek véltünk. A legáció évszázados intézménye szakad meg ezen az ünnepen. Veszteségként éljük meg ezt. Nem elsősorban anyagi veszteségként, habár nem titkoljuk nagy segítség diákjainknak az a legátum, amivel ünnepről-ünnepre segítitek, támogatjátok az ő tanulásukat, hanem egy lelki veszteség. Megszakad egy szimbolikus folyamat, a teológus diákok a gyülekezetekből érkeznek a Teológiára és oda mennek vissza, előbb csak a legációk, nyári szolgálatok alkalmával, aztán a lelkészképesítő vizsgák után a lelkészi szolgálatba.

Köszönjük azt, hogy Intézetünket, rajtunk keresztül a lelkészképzést így is támogatjátok, hogy ifjakat küldtök ebbe a nehéz, de gyönyörű szolgálatba. Imádkozunk azért, hogy a hiteteket a békesség Istenében ne veszítsétek el. Az, aki kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, az minket is megszabadít a veszedelemből.

Meg vagyok győződve arról, hogy azt a közösséget, amit olyan természetesnek éltünk meg az eddigi ünnepek alkalmával, hogy legátusaink együtt lehettek ténylegesen az ünnep alatt a gyülekezetekkel, és amely közösségtől, most megfosztattak, ezt az együttlétet, közösséget jobban meg fogjuk becsülni, értékelni. Bízunk abban, hogy az Úristen számára nem jelent akadályt, hogy ebben a virtuális közösségben, amiben ezen a Húsvéton ünnepelünk, Igét hirdetünk, énekelünk és imádkozunk, Igéje és Szentlelke által közösséget teremtsen ővele és közösséget teremtsen köztünk emberek között is.

Kívánjuk, hogy legyen így is, Istenre figyelő és Istentől megáldott ünnepünk!

Kolozsvárt, 2020 húsvétján
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében
Sógor Árpád
ifjúsági lelkész