Az erőszakmentes ellenállás első előfordulásai a korai zsidóságban

Szabolcs Czire: Az erőszakmentes ellenállás első előfordulásai a korai zsidóságban. In: Szécsi József (ed.): Keresztény – Zsidó Teológiai évkönyv. Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság 2015. 45-59