Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer

Szabolcs Czire (ed.): Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010. 159 pp.

Hitelvek és eszmerendszer; Egyháztörténeti áttekintés; Híres unitáriusok
http://www.unitarius.org/data/eue/documents/upload/Osveny_2011.pdf