Az erdélyi unitárius egyház története II.

Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István (ed.): Az erdélyi unitárius egyház története II.. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2 4/2. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2009. 2. vol. 1 pp. ISBN 973-8267-53-6 (Sajtó alá rendezte: Márkos Albert, Sándor Kovács)