Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre Unitarianism

Szilágyi Szilárd, Sándor Kovács, Pap Mária (ed.): Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre Unitarianism. Studii religioase. Bucureşti: Editura Universității din București 2018. 247 pp. ISBN 978-606-16-0952-9