Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság

Sándor Kovács: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A recepta religiók évszázadai Erdélyben. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019. 53-62