Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság

Kovács Sándor: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A recepta religiók évszázadai Erdélyben. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019. 53-62