Az Ószövetség helye a mai magyar nyelvű református igehirdetésben

Jenő Kiss: Az Ószövetség helye a mai magyar nyelvű református igehirdetésben. In: Kustár Zoltán (ed.): Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 11. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018. 255-278