Jenő Kiss

Az egyes teológiai diszciplínákban erősen jelen van az interdiszciplinritás. Ennek oka, hogy a teológiai tudományágak rá vannak utalva a társtudományok ismereteire. A teológiai és nem-teológiai diszciplinák markáns jelenléte az egyes teológiai diszciplínák oktatásában egyfelől színessé, másfelől szerteágazóvá teszi az adott szaktárgyat. Ugyanakkor megnehezíti a teológiai diszciplínák közötti összefüggések kidomborítását.
A kutatás célja felmutatni, hogy melyik az a tudás-mélységet mind a teológiai mind a nem-teológiai diszciplínák esetében, amely segíti a lelkipásztorképzést.

This study starts from the current experiential reality of the family, described by sociologist Peter V. Zima as follows: The family, as a victim of society as an alienating structure, becomes itself an alienating structure, which makes it impossible to establish intimate and supportive relationships between family members and the future of the family.

Textus: Énekek éneke 8,5–7 Lekció: Zsolt 139

1. Rendbe szedett szerelem?

A szerelem és a hit két dologban hasonlítanak egymásra: mindkettő ajándék, és mindkettő egyetlen M/másik Sz/személyre irányul. Ezért vetnék meg az igeszakasz zárómondata szerint azt az embert, aki megpróbálná megvásárolni az ajándékot.

Pages

Subscribe to Jenő Kiss