Related articles

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Trăiește cel drept prin credință?. Polemică religioasă și exegeză în comentariile la Habacuc 2:4b din perioada Reformei. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 9-28
 2. Csaba Balogh: Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 105-124

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Justification as Key Concept of Reformation’s Interpretation of Romans from the "New Perspective on Paul". In: Benyik György (szerk.) Interpretation of the Letter to the Romans (Szeged: JATE Press 2018), 81-92
 2. Szabolcs Czire: Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban. In: Keresztény Magvető 123 (2017), 518-530
 3. Szabolcs Czire: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339

Vilmos József Kolumbán

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno- Constantinopolitanum'. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Tamás Juhász

 1. Tamás Juhász: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
 2. Tamás Juhász: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
 3. Tamás Juhász: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447

Zoltán Adorjáni