Megigazulás, hit, új élet

Dezső Kállay: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (ed.): Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából. Studia Theologica Debrecinensis 1. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010. 77-95