Tanulmányok a páli teológia körében

Pál teológiájának különböző aspektusai ma is nagy érdeklődésre tartanak számot az Újszövetség kutatóinak körében. Az eredmények azt mutatják, hogy az elért konszenzus ellenére számos probléma nem jutott nyugvópontra. Ez a megállapítás nemcsak a részletkérdésekre igaz, hanem a páli teológia meghatározó, nagy fejezeteire is. A folyamatos kutatás ezért nem csupán ajánlott, hanem szükségszerű. Az átfogó tanulmányok vagy bizonyos részletkérdések tisztázása megtermékenyítő hatást gyakorolhat a mélyebb és jobb megértésre.
Ebben a kutatási programban a páli teológia különböző részterületein felmerülő kérdések tisztázására törekszünk. Az érdeklődés középpontjában Pál Rómabeliekhez írott levele áll, de kiterjed más írásaira is, és átfogja a krisztológia, az üdvtan, az antropológia és az etika tágabb területeit. A kutatás eredményeit külön tanulmányokban tesszük közzé.

Kutatási eredmények (Tanulmányok)

2023

2021

2020

2018

2016

2013

2011

2010

2007

2006

Kutatási eredmények (Előadások)

2021

2019

2018

2016

2011

2009

2008