A Fil 1,18–26 exegetikai és értelmezési kérdései

A Filippibeliekhez írott levél első fejezetében nem az evangélium fő tartalmi elemeit leíró elvi alapvetés áll az érdeklődés középpontjában, hanem az evangéliumhoz és az evangélium ügyéhez való viszonyulás, legyen szó akár a gyülekezetről, akár az apostolról és az evangélium más munkásairól, vagy éppenséggel arról a pogány környezetről, amelyben az apostol, a munkatársak és a gyülekezet az evangélium ügyét valamilyen módon képviselik. A levél első fejezetében tehát Pál nem az evangéliumra tanít, hanem figyelembe véve a legkülönbözőbb és a legkonkrétabb élethelyzeteket, minden emberi megfontolást, szándékot, tettet, magatartásformát, még a jövőre tekintő várakozást is az evangélium ügyéhez viszonyít. Ettől az evangéliumban kifejezésre jutó dinamizmus a földi koordinátarendszer szintjén válik láthatóvá a hit alapján.

Kutatasi projekt kapcsolat: