Gyenge tévtanítók

Honnan tudod, hogy jó úton jársz? Miből láthatod, kik az igazi barátaid, és kik az Úr hűséges szolgái? Az ember hajlamos a fenti kérdésekre egy eléggé haszonelvű választ adni, még akkor is, ha ezt nem tudatosan, nem átgondolva teszi. Az az én utam, amelyiken nincs akadály, vagy könnyen meg tudom oldani a felmerülő kérdéseket. A bajban derül ki, ki az igazi barát, azaz az, aki segít nekem. És az Úr igaz szolgái életén meglátszik Isten áldása. A korinthusi levelek azonban más képet festenek elénk. A levelekben, de a felolvasott részben is Pál apostol ún. tévtanítókkal vitázik, velük szemben próbálja magát és az általa hirdetett evangéliumot védelmezni és meggyőzően előadni. Ezek a tévtanítók három nagy témakörben állítják elsőbbségüket: zsidó származásuk tekintetében, a lélek adományainak birtoklásában, illetve úgy tűnik, hogy Pált gyengesége és sok hányattatása alkalmatlanná teszi szemükben a szolgálatra. Ma ezek közül kettőről szeretnék beszélni. A származás és a gyengeség kérdéséről.

Az ún. tévtanítók egyértelműen zsidó származásúak. Ezt háromszori meghatározás bizonyítja: héberek, izraeliták, Ábrahám fiai. Ezzel azonban nincsenek előnyben Pállal szemben, aki szintén zsidó, Benjámin nemzetségéből származik, és a törvény tekintetében farizeus (Fil 3,5), aki Gamáliel rabbi lábainál tanulta a Tórát (ApCsel 22,3). A származás igazol. Első látásra ez a gondolkozásmód, távol áll a mi valóságunktól, ahol mindenkit a tettei, eredményei alapján ítélünk meg. De mégiscsak történelmi egyház vagyunk, Bethlen és Bocskai fiai, ahol a történelmi tudat, a hagyomány, az elődök véleménye néha sokkal inkább formálja a jelent, mint a jelenlévők szava. Ha valaki a régiek közül mondott valamit, akár egy generációval ezelőtt is, sokszor cáfolhatatlan aforizma lesz, melyet eretnekség megkérdőjelezni. De lehet te is büszke vagy, hogy nem akármilyen családból jössz. Szüleid, őseid egyházadnak derekas őrei voltak századokon át, presbiterek, gondnokok, lelkészek, akik egész életüket Isten ügyének szentelték. Szép dolog az ősök hagyományát ismerni, tisztelni és ápolni. Nem is szabad elfelejteni őket. De jó nekünk arra gondolni, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. A hitet, a szellemi, lelki nagyságot nem lehet megörökölni, lehetetlen vérségi alapon a nevünkre íratni. Ők ők, és mi mi vagyunk. Nekünk magunknak kell Isten országában utakat keresni saját magunk számára és mieink számára. Az ősök nem igazolnak, legfeljebb igazgatnak gondolatainkon, de a jelent nekünk kell megélnünk, és nekünk kell a jövőt terveznünk. Vedd kezedbe az életedet tehát!

A következő érv Pál apostol ellen gyengesége. Azt írják róla, hogy testi megjelenése erőtlen. Ráadásul Isten is sokszor megverte már börtönnel, botütésekkel, hajótörésekkel. Az ellenfelek érvelésében Pál apostol hányattatásai annyak bizonyítékai, hogy Isten nincs vele. Az Úr nem igazolja ezt a szájhőst, aki a levelek lapjain keményen tud kritizálni, de újra és újra veszedelmekkel kell szembenézzen. És valóban itt Pál apostol ötszöri megbotozásról, háromszori megvesszőzésről, egyszeri meglincselésről, és háromszori hajótörésről beszél, nem is említve az éheség, a szomjúság, kialvatlanság, az üldöztetés, a folyamatos veszélyeztetettség állapotát. Ki hát az Úr igazi szolgája? Az előkelő származású zsidó, aki képzett szónok, járatos talán még a görög filozófiában és élvezetes, fordulatos, frappáns módon prédikál, megköveteli magának a tiszteletet, és tud irányítani, valódi fejedelme gyülekezetének, alfahím, vagy egy olyan ember, aki többször is épp csak megmenekült a halál torkából, szava pedig néhol téveteg? Isten engedné, hogy az övéi ilyen gyakran veszélybe kerüljenek? Nem épp ez mutatja, hogy Pál a tévtanító, az Isten útjának hamis sáfára? Isten gátolja mindezek által, hogy a népét tévelygésbe vigye.

Az emberi természet önkéntelenül is így gondolkozik. Isten meg kell segítse az övéit, ha nem teszi azzal üzen valamit, hogy nem jó úton járnak, nem ez az ő küldetésük, és más hasonló. Gyakran gondolkozunk így. Közhelyesen hangzik, de igaz, mi ezeknek a nyomorúságoknak a tört részét sem tudnánk kiállni Isten ügyéjért. Nagyon alacsony a fájdalomküszöbünk, és már egy hangosabb szó is kizökkent a kerékvágásból. De te mit fogsz tudni majd elviselni az Isten ügyéért? Mi kell ahhoz, hogy elbizonytalanodj a küldetésedben? Egy vagy két sikertelen vizsga? Egy kényszer kreditpótólév? Újrafelvételizés? Vagy tovább egy közömbös principális vagy esperes elég lesz, hogy azt hidd, hogy Isten nem szeret? Ha majd a kollégád, egykori lelki jó barátod gáncsolja el, hogy egy jobb helyre kerülj, Istent fogod számon kérni érte? Aki Isten szolgálatára készül keményítse meg homlokát, mint a kova, és arcát mint, a gyémánt. A megpróbáltatások nem azt jelentik, hogy Isten elhagyott, hanem ezekben tapasztalhatod meg igazán Isten gondviselését és szeretetét, aki mindebből megszabadít.

Van a fenti hányattatásoknak és Pál vitájának a tévtanítókkal egy nagyon lényeges és sokszor figyelmen kívül hagyott vonzata. Pált a hithű zsidók üldözik, akik saját meggyőződésük szerint az eljövendő messiás eljövetelét sürgetik buzgóságukkal. Ezek mérnek ötször negyvenet egy híjával Pálra. A korinthusi gyülekezet tévtanítói sem valamiféle okkult sátánisták, akik éjfélkor csukját öltenek és katakombákban vért szürcsölve hallgatják az ördög prédikációját, hanem olyan törvénytudó férfiak, akik egész életüket a szent szövegek tanulmányozásának szentelték, sőt még nyelveken is szólnak. Antiókiában épp Péter volt a tévtanító, aki elkülönült a zsidók miatt a pogányoktól. A tévtanítás nem csak a szektákban üti fel a fejét, hanem köztünk is. Kollégáid, szolgatársaid, tekintélyes férfiak lehetnek azok, akik félreismerve az Úr akaratát téged gáncsolni fognak. Ne tántorítson el. Aki hallotta az Úr szavát, ne engedjen senki szavára az igazságból. De légy óvatos. Mint mondtam, bárkiből lehet tévtanító. Talán épp te leszel az, aki a lélek tüzét oltani akarod, mert nem egyezik meg azzal, amit te elképzeltél Isten országáról. Lehet te leszel az az ember, aki Pált gyengeséggel és haszonleséssel vádolod, miközben ezekben te nagyobb vétkes vagy, mint vádoltad. Tedd hát mérlegre újra és újra szíved és a tanításod. Törekedj szüntelen az Isten közelségére, imádkozz naponta a bölcsességért, és légy mindig alázatos és kész, hogy újratervezd az életed. Isten segítsen ebben. Ámen.