Studii în teologia paulină

Diferite aspecte ale teologiei lui Pavel prezintă și astăzi un mare interes pentru cercetătorii Noului Testament. Rezultatele arată că, în ciuda consensului la care s-a ajuns, multe întrebări rămân nerezolvate. Acest lucru este valabil nu numai pentru detalii, ci și pentru capitolele principale ale teologiei pauline. Prin urmare, continuarea cercetărilor nu este doar recomandată, ci și esențială. Studiile cuprinzătoare sau clarificarea unor detalii specifice pot fi fructuoase pentru o înțelegere mai profundă și mai bună.
În acest program de cercetare, încercăm să clarificăm problemele care apar în diferite domenii ale teologiei pauline. Accentul este pus pe scrisoarea Apostolului către Romani, dar se extinde și la alte scrieri și cuprinde domeniile mai largi ale hristologiei, soteriologiei, antropologiei și eticii. Rezultatele acestei cercetări vor fi publicate în lucrări separate.

Rezultatele proiectului (Studii și articole)

2023

2021

2020

2018

2016

2013

2011

2010

2007

2006

Rezultatele cercetării (Prelegeri)